Kontakt

Ansvarsfraskrivelse

Alle skriftlige innhold og grafikk er opphavsretten til sine respektive eiere med mindre annet er angitt. Kopiering eller omfordele noen av opphavsrettsbeskyttet materiale på dette nettstedet er strengt forbudt uten samtykke. Alle originale bilder og artikler har opphavsrett til sine respektive eiere og ingen brudd på opphavsretten er beregnet for.

Fotografiske bilder er eid av sine respektive eierne av opphavsretten. Der det er mulig riktig akkreditering er gitt. På grunn av bildet endringer i eierskap av mange bilder, kan ikke bekreftes. Der eierskapet er kjent for en kreditt som er gitt.

Nyheter og Trykk artikler eies av deres respektive eierne av Opphavsretten. Der det er mulig riktig akkreditering eller kilden for artikkelen er gitt på samme side.

Hvis du ønsker å se bilder eller innhold på dette nettstedet er fjernet, kan du angi hvilke og gi dem tid til å fjerne disse før du tar noen videre handling. Også vennligst gi oss dokumenter som skal bekrefte at du er eieren av dette innholdet.

Dette nettstedet er non-profit, og er på ingen måte prøver å krenker på opphavsrettigheter eller virksomheter av alle enhetene. Tekst og bilder eies av andre rettighetshavere er brukt her under retningslinjene for Rimelig Bruk av avsetninger av usas Lov om Opphavsrett. Disse bilder og tekst er brukt her bare for utdanning.

Hvis du har ytterligere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Disclaimer

All written content and graphics are copyright to their respective owners unless otherwise stated. Copying or redistributing any of the copyrighted material of this site is strictly forbidden without consent. All original photos and articles are copyright to their respective owners and no copyright infringement is intended.

Photographic images are owned by their respective copyright owner. Where possible the appropriate accreditation is given. Due to image alterations ownership of many images can not be verified. Where ownership is known a credit is as given.

News and Press articles are owned by their respective Copyright owner. Where possible the appropriate accreditation or source of the article is given on the same page.

If you wish to see pictures or content on this website removed, please specify which ones and allow time to remove these before taking any further action. Also please provide us the documents that confirm you are the owner of this content.

This site is non-profit, and is in no way trying to infringe on the copyrights or businesses of any of the entities. Images and text owned by other copyright holders are used here under the guidelines of the Fair Use provisions of United States Copyright Law.  These images and text are used here only for the education.

If you have any further questions, please don’t hesitate to contact the site.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nineteen − 9 =